_ _

Aktuality

Otevření MŠ
2020-05-05 19:27:13
Změna emailové adresy školy
2020-04-23 10:26:26
Přijímací řízení do MŠ
2020-04-20 12:48:22
Potvrzení OŠETŘOVNÉHO
2020-04-01 14:41:25
UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
2020-03-19 09:34:13

Mateřská škola
Horní Němčí
Horní Němčí č.p. 98
okres Uherské Hradiště
PSČ 687 64

 

Provozní hodiny:
  6:15- 16:00

Telefon: 572 649 232

Mobil:    737 190 972
Email: mshorninemci@email.cz

» Aktuality

Aktuality

Seznam všech aktualit
Zasílání aktualit emailem

 

Otevření MŠ

2020-05-05 19:27:13

 

Vážení rodiče,

s radostí Vám oznamujeme, že pokud se nic zásadního nezmění, bude mateřská škola Horní Němčí znovu otevřena v pondělí 25.5.2020.

Prosíme rodiče dětí, které nastoupí, aby to potvrdili na novém emailu mshorninemci@email.cz.

Otevření je možné pouze za dodržování mimořádných hygienických opatření.

Především je zakázán vstup do prostor školy pro osoby trpícími respiračními potížemi s příznaky společnými s nemocí COVID 19. 

Děti mohou do školky pouze zdravé !!!

Objeví-li se u dítěte respirační potíže, teplota a pod. musí být izolováno od ostatních, musí mít roušku a rodiče si je musí okamžitě vyzvednout.

Rodiče také před prvním nástupem dítěte do MŠ podepíší potvrzení o bezinfekčnosti dítěte a seznámení s tím, které osoby jsou rizikové.

Při přivádění dětí do MŠ je potřeba dodržovat povinná bezpečnostní opatření, jako je nošení roušek, rozestupy nejméně 2m, nošení jednorázových rukavic a dezinfekce rukou.

Děti si po příchodu do MŠ a po převlečení IHNED UMYJÍ RUCE !!!

Děti a učitelky při pobytu v MŠ roušky nosit nemusí, ostatní jedinci navštěvující MŠ musí mít roušku nebo jinou ochranu dýchacích cest,

Celkově je doporučeno maximalizovat pobyt dětí ve venkovních prostorách školy, při pobytu v budově je nutné zvýšené větrání prostor a častá dezinfekce dotekových ploch.

Detailní instrukce jsou na našich webových stránkách v sekci Informace COVID 19.

 

Změna emailové adresy školy

2020-04-23 10:26:26

 

Prosím POZOR !!!

 

MŠ Horní Němčí s okamžitou platností mění svou emailovou adresu.

Veškeré písemnosti a dotazy zasílejte na adresu mšhorninemci@email.cz.

 

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Bc. Alžběta Hrdinová

ředitelka MŠ

Přijímací řízení do MŠ

2020-04-20 12:48:22

 

Vážení rodiče,

vzhledem k bezpečnostním opatřením vlády ČR se zápisy do mateřských škol uskuteční pouze písemnou formou, bez přímé účasti dětí a jejich zákonných zástupců v MŠ.

Rodiče dětí, které budou chtít nově navštěvovat mateřskou školu, doručí vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ. Mohou tak učinit přes datové stránky nebo poštou na adresu mateřské školy do 16.5.2020.

Po přijetí všech žádostí vám bude doručeno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte písemnou formou na doručovací adresu uvedenou v žádosti.

Seznam přijatých dětí bude přístupný také na vývěsce MŠ.

Tiskopis žádosti je ke stažení na webu mateřské školy, na webu obce Horní Němčí a v tištěné formě na poště Horní Němčí.

S přáním pevného zdraví 

ředitelka Alžběta Hrdinová

Potvrzení OŠETŘOVNÉHO

2020-04-01 14:41:25

Vážení rodiče,

 

ti z Vás, kteří budou žádat o ošetřovné na dítě a potřebují potvrdit formulář v MŠ, mne mohou kontaktovat na telefonu 737 190 972.

 

S pozdravem

Alžběta Hrdinová

ředitelka MŠ