_ _

Aktuality

Dlabání dýní a Halloween
2019-10-30 18:51:19
Divadla
2019-09-02 14:55:12
Nábor malých fotbalistů
2019-09-02 14:49:11

Mateřská škola
Horní Němčí
Horní Němčí č.p. 98
okres Uherské Hradiště
PSČ 687 64

 

Provozní hodiny:
  6:15- 15:30

Telefon: 572 649 232
Email: mshornemci@uhedu.cz

» O mateřské škole

Mateřská škola Horní Němčí

Našim cílem je co nejlépe připravit děti na vstup do ZŠ. Navíc během následujícího školního roku se pokusíme do denního programu začlenit výuku v anglickém jazyce.

Vzdělávání bude probíhat zábavnou formou, při které se děti přirozeným způsobem učí rozvíjet své komunikační schopnosti v obou jazycích.

Interiér

V současnosti máme k dispozici dvě herny, výdejnu jídla a šatnu. Nábytek a vybavení je přizpůsobeno požadavkům dětí. Sjednocujícím prvkem vybavení MŠ je použití přírodního materiálu - dřeva. K výzdobě slouží práce dětí.

Prostory jsou členěny do zón podle typu her. Kuchyňka, počítačové centrum, stoupací věže, místo pro výtvarné aktivity, divadélko, koutek pro relaxaci.

.   Fotografie interiéru.

 

Okolí

Horní Němčí se rozprostírá v údolí pod Javořinou a Lesnou na úpatí Bílých Karpat na okraji CHKO Bílé Karpaty. Hlavní komunikace vedoucí obcí končí za vesnicí a dál pokračuje již jen stará asfaltová cesta větvící se v lesích. Kromě silnice tvoří křivolakou osu vesnice koryto potoka Okluky.

Mateřská škola Horní Němčí se nachází poblíž hlavní komunikace a potoka Okluky. Společně s budovou nedaleké  základní školy , obecního úřadu a kostela tvoří centrum obce Horní Němčí.

K budově mateřské školy přiléhá ze západní strany dvorek a nově rekonstruovaná zahrada s pískovíštěm, prolézačkami, houpačkami, kolotočem a domečkem. Zahradou se dá projít k potoku a dále kolem konírny, přes pole do lesa, což jsou častá místa našich vycházek.

 

Historie

Budova mateřské školy je součástí staré řadové zástavby, původně postavená jako obecní škola. Prošla řadou úprav a adaptací, jako mateřská škola slouží od roku 1953.  Mateřské škole je vyhrazeno  první patro budovy, v přízemí se nachází školní kuchyně, jídelna základní školy a také pošta.

Od 1. 1. 2003 je mateřská škola příspěvkovou organizací s názvem Mateřská škola Horní Němčí okr. Uherské Hradiště. Zřizovatelem mateřské školy je obec Horní Němčí.

Prostory v prvním patře staré budovy nebyly nikdy velké. Jedna větší místnost sloužila jako herna, tělocvična, jídelna i ložnice. Problém nedostatku prostoru bylo nutné řešit, což ale vzhledem k finančním možnostem obce nebylo jednoduché.

První etapa rekonstrukce proběhla v roce 1999. S ročním odmlčením byla dokončena v roce 2001 přístavba nové třídy. V roce 2002 byly ukončeny ještě úpravy kuchyně v přízemí, která v současné době patří základní škole.

Celkově se prostor mateřské školy zvětšil o jednu hernu v podkrovní místnosti, šatnu pro děti, kancelář pro učitelky. Proběhla úprava hygienického zařízení a úprava výdejny jídla. Vybavení interiéru bylo pořízeno díky štědrým dotací místního sdružení rodičů. Tak získala naše mateřská škola prostředí odpovídající současným standardům.

V posledních několika letech proběhla rekostrukce školní zahrady. V létě 2009 byly provedeny terénní úpravy a vybudovány chodníky, na podzim téhož roku proběhla výsadba zeleně.Na jaře 2010  byl zabudován nový zahradní domeček pro děti, na který získala obec dotaci od České pošty a místního sdružení rodičů. V tomtéž roce přibyly na zahradě nové hrací prvky a průlezky, dřevěné jeviště a hlediště.Zahrada  se stala místem pro hry a relaxaci a současně může  sloužit jako přírodní učebna pro děti mateřské i základní školy.