_ _

Aktuality

2018-07-04 07:39:29

Mateřská škola
Horní Němčí
Horní Němčí č.p. 98
okres Uherské Hradiště
PSČ 687 64

 

Provozní hodiny: 6:30-15:45
Telefon: 572 649 232
Email: mshornemci@uhedu.cz

» Unie rodičů

Unie Rodičů - místní sdružení při MŠ HORNÍ NĚMČÍ z.s.

Unie rodičů -místní sdružení při MŠ Horní Němčí z.s.  datuje svůj  vznik 25.1. 2000. Od 1.1. 2014 je zapsaná ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze jako pobočný spolek  Unie rodičů ČR . Sídlem spolku je MŠ  Horní Němčí, č.p, 98.


 

ZE STANOV:

Účelem spolku je podporování , zkvalitňování a sjednocování  vzdělávacího a výchovného působení rodiny a školy.Tento účel je naplňován těmito činnostmi:  vzájemná spolupráce členů spolku a zaměstnanců MŠ při naplňování ŠVP ,pořádání kulturních,sportovních i zábavných akcí pro děti mateřské školy i rodiče ve spolupráci  s MŠ, pořádání akcí za účelm zisku finančních prostředků na vybavení MŠ nebo na akce pro děti, zapojování dobrovolníků a jiných spolků do činnosti sdružení, získávání sponzorů.

Členem spolku se může stát každý rodič nebo zákonný zástupce nebo jiný dobrovolník s společeným zájmem pracovat pro naplnění účelu spolku. Členství vzniká podpisem přihlášky a  zaplacením ročního členského příspěvku.Dlouhodobým plánem bylo zlepšit prostředí a vybavení MŠ tak aby odpovídalo součaným trendům a potřebám dětí.


 

JAK SI SDRUŽENÍ VEDE

Celkem za dobu svého působení darovalo sdružení MŠ vybavení v hodnotě 300 000,- Kč (stolky, skříňky, dětský nábytek, patrový pokojíček, stropní sestava, stoupací věže, nábytek, hračky).Sdružení rodičů přispělo částkou 50 000,- Kč na stavbu pergoly zahradního domečku.Rodiče tak významně přispěly k pohodě dětí,protože prostředí ,ve kterém děti žijí, je důležitou podmínkou úspěšného vzdělávání.


 

AKTUÁLNĚ

Poslední výroční schůze se konala dne 18.10.2017. Ke členství je přihlášeno 12  rodičů docházejících dětí.        

Předsedkyní spolku je paní ing. Věra Rýznarová. Složení kontrolní komise: paní RADKA BOBČÍKOVÁ,  paní STANISLAVA ŠKORŇOVÁ , paní KATEŘINA ZÁLEŠÁKOVÁ  a paní  MARKÉTA KADLČKOVÁ.

Členská schůze schválila výši členského příspěvku, zprávu o hospodaření za minulý školní rok, a návrh akcí na tento školní rok.

 Seznam členů, stanovy a další dokumentace jsou  k dispozici na nástěnce v MŠ.

 


 

 CO SE CHYSTÁ:   Právě připravujeme jubilejní 20. mikulášskou zábavu, která se bude konat v sobotu 2.12.2017. Hrát bude stejně jako před 20 lety DESIGN. Děkujeme členům této skupiny za dlouholetou spolupráci a sponzoring.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        DĚKUJEME VŠEM ČLENŮM SDRUŽENÍ ZA ORGANIZACI LETOŠNÍ MIKULÁŠSKÉ  ZÁBAVY.

    Zapojily se do organizace  jako jeden tým - nikdo nechyběl.Zisk ze zábavy  bude využit  jako vždy na akce nebo pomůcky a zařízení pro děti.

 

   DĚKUJEME VŠEM SPONZORŮM, KTEŘÍ PŘISPĚLI DO TOMBOLY.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------