_ _

Aktuality

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
2018-10-15 12:28:42
LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ
2018-09-18 13:54:53
Pohádka pro nejmenší
2018-09-14 18:03:06

Mateřská škola
Horní Němčí
Horní Němčí č.p. 98
okres Uherské Hradiště
PSČ 687 64

 

Provozní hodiny: 6:15- 15,30
Telefon: 572 649 232
Email: mshornemci@uhedu.cz

» Unie rodičů

Unie Rodičů - místní sdružení při MŠ HORNÍ NĚMČÍ z.s.

Unie rodičů -místní sdružení při MŠ Horní Němčí z.s.  datuje svůj  vznik 25.1. 2000. Od 1.1. 2014 je zapsaná ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze jako pobočný spolek  Unie rodičů ČR . Sídlem spolku je MŠ  Horní Němčí, č.p, 98.


 

ZE STANOV:

Účelem spolku je podporování , zkvalitňování a sjednocování  vzdělávacího a výchovného působení rodiny a školy.Tento účel je naplňován těmito činnostmi:  vzájemná spolupráce členů spolku a zaměstnanců MŠ při naplňování ŠVP ,pořádání kulturních,sportovních i zábavných akcí pro děti mateřské školy i rodiče ve spolupráci  s MŠ, pořádání akcí za účelm zisku finančních prostředků na vybavení MŠ nebo na akce pro děti, zapojování dobrovolníků a jiných spolků do činnosti sdružení, získávání sponzorů.

Členem spolku se může stát každý rodič nebo zákonný zástupce nebo jiný dobrovolník s společeným zájmem pracovat pro naplnění účelu spolku. Členství vzniká podpisem přihlášky a  zaplacením ročního členského příspěvku.Dlouhodobým plánem bylo zlepšit prostředí a vybavení MŠ tak aby odpovídalo součaným trendům a potřebám dětí.


 

JAK SI SDRUŽENÍ VEDE

Celkem za dobu svého působení darovalo sdružení MŠ vybavení v hodnotě 300 000,- Kč (stolky, skříňky, dětský nábytek, patrový pokojíček, stropní sestava, stoupací věže, nábytek, hračky).Sdružení rodičů přispělo částkou 50 000,- Kč na stavbu pergoly zahradního domečku.Rodiče tak významně přispěly k pohodě dětí,protože prostředí ,ve kterém děti žijí, je důležitou podmínkou úspěšného vzdělávání.


 

AKTUÁLNĚ

Poslední výroční schůze se konala dne 18.10.2017.        

Předsedkyní spolku je paní ing. Věra Rýznarová. Složení kontrolní komise: paní RADKA BOBČÍKOVÁ,   paní KATEŘINA ZÁLEŠÁKOVÁ  a paní  MARKÉTA KADLČKOVÁ.

Členská schůze schválila výši členského příspěvku, zprávu o hospodaření za minulý školní rok, a návrh akcí na tento školní rok.

 Seznam členů, stanovy a další dokumentace jsou  k dispozici na nástěnce v MŠ.

 


 

 CO SE CHYSTÁ:  V ŘÍJNU  2018 SE BUDE KONAT ČLENSKÁ SCHŮZE , která navrne  plán akcí na šk. rok 2018-19, doplní členy výboru.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        DĚKUJEME VŠEM ČLENŮM SDRUŽENÍ ZA ORGANIZACI  MIKULÁŠSKÉ  ZÁBAVY 2017.

    Zapojily se do organizace  jako jeden tým - nikdo nechyběl.Zisk ze zábavy  bude využit  jako vždy na akce nebo pomůcky a zařízení pro děti. 

   DĚKUJEME VŠEM SPONZORŮM, KTEŘÍ PŘISPĚLI DO TOMBOLY.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------