_ _

Mateřská škola
Horní Němčí
Horní Němčí č.p. 98
okres Uherské Hradiště
PSČ 687 64

 

Provozní hodiny:
  6:15- 16:00

Telefon: 572 649 232

Mobil:    737 190 972
Email: mshorninemci@email.cz

» Unie rodičů

Unie Rodičů - místní sdružení při MŠ HORNÍ NĚMČÍ z.s.

Unie rodičů - místní sdružení při MŠ Horní Němčí z.s.  datuje svůj  vznik 25.1. 2000. Od 1.1. 2014 je zapsaná ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze jako pobočný spolek  Unie rodičů ČR. Sídlem spolku je MŠ Horní Němčí, č.p, 98.


 

ZE STANOV:

Účelem spolku je podporování,  zkvalitňování a sjednocování  vzdělávacího a výchovného působení rodiny a školy.Tento účel je naplňován těmito činnostmi: vzájemná spolupráce členů spolku a zaměstnanců MŠ při naplňování ŠVP, pořádání kulturních, sportovních i zábavných akcí pro děti mateřské školy i rodiče ve spolupráci s MŠ, pořádání akcí za účelm zisku finančních prostředků na vybavení MŠ nebo na akce pro děti, zapojování dobrovolníků a jiných spolků do činnosti sdružení, získávání sponzorů.

Členem spolku se může stát každý rodič nebo zákonný zástupce nebo jiný dobrovolník s společeným zájmem pracovat pro naplnění účelu spolku. Členství vzniká podpisem přihlášky a  zaplacením ročního členského příspěvku. Dlouhodobým plánem bylo zlepšit prostředí a vybavení MŠ tak aby odpovídalo součaným trendům a potřebám dětí.


 

JAK SI SDRUŽENÍ VEDE

Celkem za dobu svého působení darovalo sdružení MŠ vybavení v hodnotě 300 000,- Kč (stolky, skříňky, dětský nábytek, patrový pokojíček, stropní sestava, stoupací věže, nábytek, hračky).Sdružení rodičů přispělo částkou 50 000,- Kč na stavbu pergoly zahradního domečku. Rodiče tak významně přispěli k pohodě dětí, protože prostředí, ve kterém děti žijí, je důležitou podmínkou úspěšného vzdělávání.


 

AKTUÁLNĚ

Poslední výroční schůze se konala dne 18.10.2018.        

Předsedkyní spolku je nadále paní ing. Věra Rýznarová.

Bylo schváleno nové složení kontrolní komise: paní RADKA BOBČÍKOVÁ, paní KATEŘINA ZÁLEŠÁKOVÁ, paní BARBORA WARCHILOVÁ a paní KLÁRA  CHLUMSKÁ.

Členská schůze schválila výši členského příspěvku, zprávu o hospodaření za minulý školní rok, a návrh akcí na tento školní rok.

Seznam členů, stanovy a další dokumentace jsou  k dispozici na nástěnce v MŠ.

 


  

DĚKUJEME

všem členům sdružení i nečlenům, kteří nelenili a okamžitě zorganizovali a provedli sběrovou akci.
V sobotu  20.10. 2018 nasbírali 5 vleček železného šrotu. Kolik tím vydělali ve prospěch dětí zatím nevíme, ale informace budou na nástěnce.


 

DĚKUJEME

VŠEM RODIČŮM, KTEŘÍ SE ZAPOJILI DO ORGANIZOVÁNÍ MIKULÁŠSKÉ ZÁBAVY A TAKÉ VŠEM   SPONZORŮM.