_ _

Aktuality

Setkání s rodiči
2019-08-12 12:27:35

Mateřská škola
Horní Němčí
Horní Němčí č.p. 98
okres Uherské Hradiště
PSČ 687 64

 

Provozní hodiny: 6:15- 15:30
Telefon: 572 649 232
Email: mshornemci@uhedu.cz

» Informace
» Aktivity a zájmové kroužky

Angličtina

 Matřská škola je zaměřena na intenzivní výuku anglického jazyka.

 Tato výuka probýhá přirozenou hravou formou, kdy za pomocí her, písniček, rytmizací a pohybových her si děti osvojují anglickou slovní zásobu. Po dobu 4 hodin jsou děti s paní učitelkou, která s nimi komunikuje v anglickém jazyce, tím si děti osvojují cizý jazyk přirozeně, jako ve dvujazyčné rodině.

Cílem takovéto výuky je naučit, děti před vstupen do ZŠ, plynulé komunikaci v češtině i v angličtině.

Výuku zajišťuje paní ředitelka Bc. Alžběta Hrdinová, která má dloholetou zkušenost s výukou anglického jazyka u dětí předškolního věku.

Sportovní výchova a sociální hry

Kdy:  v úterý  od 10:00 do 10:45

 Dlouhodobé dynamické aktivity - pohybové hry a pohybové činnosti s využitím tělocvičného nářadí. Cílem je posilovat aerobní a svalovou zdatnost. Za příznivého počasí vyměňujeme cvičení v tělocvičně za sportovní hry  venku a vycházky do přírody.

Kurzy plavání

V případě zájmu rodičů se děti mohou v půlročním cyklu zúčastnit předplaveckého výcviku v bazénu DELFÍN v Uherském Brodě. 

Bruslení

V zimních měsících je možné vyjíždět na bruslení na zimní stadion v Uh Brdodě.

Náprava řeči

 V MŠ se věnuje logopedické prevenci a procvičování mluvidel. V případě vážnějších logopedických potíží zajistíme dohled externího logopeda nebo doporučíme dohled klinického logopeda.

Píšeme s písničkou

 V tomto školním roce zařazujeme pro předškolní děti "PSANÍ S PÍSNIČKOU", což je metoda přípravy na čtení a psaní za současného rozvíjení  rytmického cítění.