_ _

Aktuality

Provoz Mš červenec a srpen
2020-06-23 06:45:47
Vítání prázdnin
2020-06-23 06:41:56
Společné focení
2020-06-23 06:37:52
Otevření MŠ
2020-05-05 19:27:13
Změna emailové adresy školy
2020-04-23 10:26:26
Přijímací řízení do MŠ
2020-04-20 12:48:22
Potvrzení OŠETŘOVNÉHO
2020-04-01 14:41:25

Mateřská škola
Horní Němčí
Horní Němčí č.p. 98
okres Uherské Hradiště
PSČ 687 64

 

Provozní hodiny:
  6:15- 16:00

Telefon: 572 649 232

Mobil:    737 190 972
Email: mshorninemci@email.cz

» Informace
» Specialisté spolupracující s MŠ

Spolupráce s odborníky

Zákonní zástupci dětí mají právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání. Odbornou pomoc poradenských zařízení mohou využívat všichni, ale týká se hlavně dětí, které mají speciální vzdělávací potřeby - dětí se zdravotním znevýhodněním, zdravotním postižením (např. vadou řeči, tělesným nebo mentálním postižením, poruchou učení nebo autistického spektra), sociálním znevýhodněním. a pod.

Do naši mateřské školy mohou být zařazeny děti s lehkým postižením.

Školskými poradenskými zařízeními jsou Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a Speciálně-pedagogická centra (SPC)

O pomoc - případně diagnostiku - může požádat zákonný zástupce dítěte nebo škola (nutný je souhlas zákonného zástupce.)

Je na rodičích, které poradenské zařízení si vyberou. Naše mateřská škola spolupracuje nejvíce s nejbližšími zařízeními, kterými jsou:

PPP v Uherském Hradišti nebo Uherském Brodě - Školní zralosti

SPC v Uherském Hradišti - Logopedické depistáže.

SPC ve Zlíně - Speciální vzdělávací potřeby.

Tato zařízení zajišťují speciální vzdělávací potřeby dětí ve spolupráci s rodiči a školou.