_ _

Aktuality

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
2019-06-03 19:38:59
Hrátky se školáky.
2019-06-03 19:33:02
CESTA DO LESA
2019-06-03 19:25:37
FOTOGRAFOVÁNÍ
2019-06-03 19:22:44
VÝLET
2019-05-09 07:37:44
SVÁTEK MATEK
2019-05-09 07:30:52
FOTOGRAFOVÁNÍ
2019-05-09 07:29:00
ZÁPIS
2019-05-09 07:24:14

Mateřská škola
Horní Němčí
Horní Němčí č.p. 98
okres Uherské Hradiště
PSČ 687 64

 

Provozní hodiny: 6:15- 15:30
Telefon: 572 649 232
Email: mshornemci@uhedu.cz

» Informace
» Specialisté spolupracující s MŠ

Spolupráce s odborníky

Zákonní zástupci dětí mají právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání. Odbornou pomoc poradenských zařízení mohou využívat všichni, ale týká se hlavně dětí, které mají speciální vzdělávací potřeby - dětí se zdravotním postižením (např. vady řeči, mentální či tělesná postižení, poruchy učení, autismus), zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním.

Do naši mateřské školy mohou být zařazeny děti s lehkým postižením.

Školskými poradenskými zařízeními jsou:

Pedagogicko-psychologické poradny (PPP)

Speciálně-pedagogická centra (SPC)

O pomoc - případně diagnostiku - může požádat zákonný zástupce dítěte nebo škola, nutný je ale souhlas zákonného zástupce.

Je na rodičích, které poradenské zařízení si vyberou. Naše mateřská škola spolupracuje nejvíce s nejbližšími zařízeními, kterými jsou:

SPC v Uherském Hradišti - Logopedické depistáže.

SPC ve Zlíně - Speciální vzdělávací potřeby.

PPP v Uherském Hradišti nebo Uherském Brodě - Školní zralosti 

Tato zařízení zajišťují speciální vzdělávací potřeby dětí ve spolupráci s rodiči a školou.

        MŠ spolupracuje s externí  logopedkou, která pravidelně dojíždí do MŠ a

     provádí nápravu řeči dětí a konzultace s rodiči.