_ _

Aktuality

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
2020-03-19 09:34:13
PRÁZDNINY
2020-01-29 06:52:01
Den ZEMĚ v KOVOZOO
2020-01-10 06:57:36
Divadlo v Uh. Brodě
2020-01-10 06:49:26

Mateřská škola
Horní Němčí
Horní Němčí č.p. 98
okres Uherské Hradiště
PSČ 687 64

 

Provozní hodiny:
  6:15- 16:00

Telefon: 572 649 232
Email: mshornemci@uhedu.cz

» Informace
» Specialisté spolupracující s MŠ

Spolupráce s odborníky

Zákonní zástupci dětí mají právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání. Odbornou pomoc poradenských zařízení mohou využívat všichni, ale týká se hlavně dětí, které mají speciální vzdělávací potřeby - dětí se zdravotním znevýhodněním, zdravotním postižením (např. vadou řeči, tělesným nebo mentálním postižením, poruchou učení nebo autistického spektra), sociálním znevýhodněním. a pod.

Do naši mateřské školy mohou být zařazeny děti s lehkým postižením.

Školskými poradenskými zařízeními jsou Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a Speciálně-pedagogická centra (SPC)

O pomoc - případně diagnostiku - může požádat zákonný zástupce dítěte nebo škola (nutný je souhlas zákonného zástupce.)

Je na rodičích, které poradenské zařízení si vyberou. Naše mateřská škola spolupracuje nejvíce s nejbližšími zařízeními, kterými jsou:

PPP v Uherském Hradišti nebo Uherském Brodě - Školní zralosti

SPC v Uherském Hradišti - Logopedické depistáže.

SPC ve Zlíně - Speciální vzdělávací potřeby.

Tato zařízení zajišťují speciální vzdělávací potřeby dětí ve spolupráci s rodiči a školou.