_ _

Aktuality

Otevření MŠ + testování
2021-04-08 21:42:14
Sběr železného šrotu
2021-03-29 12:53:09
Zápis do první třídy ZŠ
2021-03-15 13:23:06
Distanční vzdělávání
2021-03-02 09:21:06
Uzavření mateřských škol
2021-02-27 08:48:54
Karneval
2021-02-16 15:14:11

Mateřská škola
Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
Horní Němčí č.p. 98
PSČ 687 64

Provozní hodiny:
6:15- 16:00

Telefon:   

737 190 972
Email: mshorninemci@email.cz

» Informace
» Specialisté spolupracující s MŠ

Spolupráce s odborníky

Zákonní zástupci dětí mají právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání. Odbornou pomoc poradenských zařízení mohou využívat všichni, ale týká se hlavně dětí, které mají speciální vzdělávací potřeby - dětí se zdravotním znevýhodněním, zdravotním postižením (např. vadou řeči, tělesným nebo mentálním postižením, poruchou učení nebo autistického spektra), sociálním znevýhodněním. a pod.

Do naši mateřské školy mohou být zařazeny děti s lehkým postižením.

Školskými poradenskými zařízeními jsou Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a Speciálně-pedagogická centra (SPC)

O pomoc - případně diagnostiku - může požádat zákonný zástupce dítěte nebo škola (nutný je souhlas zákonného zástupce.)

Je na rodičích, které poradenské zařízení si vyberou. Naše mateřská škola spolupracuje nejvíce s nejbližšími zařízeními, kterými jsou:

PPP v Uherském Hradišti nebo Uherském Brodě - Školní zralosti

SPC v Uherském Hradišti - Logopedické depistáže.

SPC ve Zlíně - Speciální vzdělávací potřeby.

Tato zařízení zajišťují speciální vzdělávací potřeby dětí ve spolupráci s rodiči a školou.