_ _

Aktuality

Focení
2024-05-27 14:03:18
2024-05-22 13:15:44
Dětský den
2024-05-21 12:04:25
Výlet Kovozoo
2024-05-07 13:04:12
Výlet Slavkov
2024-05-07 12:54:32
Zápis dětí do MŠ
2024-04-25 12:16:46
O dvanácti měsíčkách
2024-04-21 14:05:40
Popalky
2024-04-04 09:53:28

Mateřská škola
Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
Horní Němčí č.p. 98
PSČ 687 64

Provozní hodiny:
6:15- 16:00

Telefon:   

737 190 972
Email: mshorninemci@email.cz

» Informace a Dokumenty
» Specialisté spolupracující s MŠ

Spolupráce s odborníky

Zákonní zástupci dětí mají právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání. Odbornou pomoc poradenských zařízení mohou využívat všichni, ale týká se hlavně dětí, které mají speciální vzdělávací potřeby - dětí se zdravotním znevýhodněním, zdravotním postižením (např. vadou řeči, tělesným nebo mentálním postižením, poruchou učení nebo autistického spektra), sociálním znevýhodněním. a pod.

Do naši mateřské školy mohou být zařazeny děti s lehkým postižením.

Školskými poradenskými zařízeními jsou Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a Speciálně-pedagogická centra (SPC)

O pomoc - případně diagnostiku - může požádat zákonný zástupce dítěte nebo škola (nutný je souhlas zákonného zástupce.)

Je na rodičích, které poradenské zařízení si vyberou. Naše mateřská škola spolupracuje nejvíce s nejbližšími zařízeními, kterými jsou:

PPP v Uherském Hradišti nebo Uherském Brodě - Školní zralosti

SPC v Uherském Hradišti - Logopedické depistáže.

SPC ve Zlíně - Speciální vzdělávací potřeby.

Tato zařízení zajišťují speciální vzdělávací potřeby dětí ve spolupráci s rodiči a školou.