_ _

Aktuality

Zaldíkov Kapičky
2024-06-26 08:16:20
Divadlo v Mš
2024-06-26 08:14:35
Dopravní hřiště Plamínci
2024-06-26 08:09:33
Focení
2024-05-27 14:03:18
2024-05-22 13:15:44
Dětský den
2024-05-21 12:04:25

Mateřská škola
Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
Horní Němčí č.p. 98
PSČ 687 64

Provozní hodiny:
6:15- 16:00

Telefon:   

737 190 972
Email: mshorninemci@email.cz

» Události 2016/2017

Školní rok 2016 - 2017


ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

 Školní rok 2016 - byl zahájen jako každý rok pohádkou, kterou nám přijela zahrát paní Horáková.  Ta nám přivezla divadelní představení se třemi pohádkami - O velblouďátku, Námořnická školka, Zoubková pohádka. Děti se u pohádky zasmály, pobavily i zazpívaly.

V letošním školním roce máme zapsáno celkem 18 dětí z toho 4 nové děti a 6 předškoláků.

I tento rok, pokud bude zájem ze strany rodičů,  bude pokračovat logopedie pod vedením paní Fialové.              

 Dále budeme pokračovat v grafomotorickém cvičení - " Píšeme s písničkou ", zpěv u klavlíru, cvičení v tělocvičně a výtvarném tvoření. Předškolní vzdělávání budou zajišťovat 2 pedagogické pracovnice.

 

VEČERNÍ PÁTRACÍ AKCE S RODIČI

Dne 3.11.2016 se uskutečnila večerní akce pro rodiče a děti, kdy společně hledali a pátrali po tom, co nám zlí duchové odnesli z MŠ.

Všichni jsme se sešli v podvečerních hodinách v  jlídelně Základní Školy u rozsvíceného stolu, kde byl připraven šálek dobrého čaje a dobroty, ktreré připravily a přinesli rodiči .Při popíjení čaje si děti vyzdobyly lucerničky, které jim pak svítily na cestu.

Postupně s časovým rozestupem se na cestu vydaly skupinky, které měly za úkol jít po stopách dýňových semínek a hledat, to co nám zlí duchové odnesli a nakonec najít i své strašáčky a rozsvítit je na ochranu od zlých duchů.

Chtěli bychom poděkovat rodičům za hojnou účast¨a přípravu pokrmů.

 

ČERTOVSKÁ ŠKOLA 

Dne 1. 12. 2016 se naše MŠ proměnila v jednu velkou čertovskou školu, kde na místo učitelů vyučovaly čertice.

Děti se učily jak se přikládá pod pekelný kotel, heledaly brambory, zachraňovaly dobré duše, pomáhaly stavit čertovské komíny, spojovaly řetěz pro čerty, a taky si nakreslily vlastního čerta.

Aby se nebály v čertovské škole, přizvaly si na pomoc rodiče, kteří jim s pekelnými úkoly pomáhali. Děti se však nemusely ničeho bát, protože všechny obtíže čertovské školy vzládly na výbornou.

Pekelné čertoviny ukončil zvuk zvonečku, kdy sv. Mikuláš přišel i do naší MŠ obdarovat děti.

 UZAVŘENÍ MŠ

V době jarních prázdnin od 14.2 - 19.2. 2017 pro velý pokles docházky byl provoz MŠ přerušen na 4 dny. V pondělí 20.2. 2017 bude MŠ opět v provozu.

 

 MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA

28.2.2017 do naší školky přijela paní z MTU, která nás provedla vyukovým programem, terý se nazýval "Malý stavitel města". Děti si vyzkoušely jak se rozpoznává mapa, seznámily se se základy kartografie, stavily město podle modelu a na konec si své město zakreslily do mapy.

Další vyukový program nás čekal 24. 4. 2017. V tento den nás čekal vyukový program "reciklace a odpad ". V tento den se děti seznámily s tříděním odpadu, seznámily se s pojmem reciklace odpadu - skládka, jaký máme odpad - jak se dělí, vyzkoušely si postavit popelnice dle zadání a opět si popelnice umístnit do města dle plánu.

 

BESEDA S DŮCHODCI

I letos se děti předvedly na Besedě s důchodci, která se konala 5. 5. 2017, svým vystoupením s názvem "VANDAL V LESE". 

 

SVÁTEK MATEK

11. 5. 2017 se konala v naší školce oslava svátku matek. Děti zopakovaly pásmo " VANDAL V LESE ". Po vystoupení následovalo předání dárečků a přáníček maminkám a malé posezení s maminkami.

 

RYBNÍK - VYUKOVÝ PROGRAM

16. 5. 2017  děti pomocí výukového programu, který se uskutečnil na přehradě, získaly formou her základní informace o rybníce - jak se množí žáby - jejich vývoj, které rostliny a ryby najdeme v rybníce, co je to koloběh vody.

 

VÝLET

23. 5. 2017 jsme se vydali na výlet do nejkrásnější ZOO široko daleko do ZOO LEŠNÁ. Děti byly nadšené z prohlídky zvířat, některým se líbily žirafy, jiným zase lvi, někomu sloni, ale všem se líbili lachtani, projížďka vláčkem a zmrzlinová tečka na konec. Počasí nám přálo, nikdo se neztratil, výlet jsme si užili.

 

HUBERTKA ANEB PO STOPÁCH PYTLÁKA

2. 6. 2017 k svátku dětí jsme připravili pro naše odvážné děti hru - PO STOPÁCH PYTLÁKA. Děti čekal nelehký úkol, vystopovat pytláka, vyhnat ho z lesa, aby už neškodil a pomoct zvířátkům, kterým pytlák ublížil. Teda vůbec to nebylo jednoduché. Hned jak se děti po dlouhé cestě občerstvily špekáčkem, vyrazily hledat pytláka. Pytláka jsme našli - k našemu štěstí spal a my ho mohli alespoň odzbrojit a vyhnat z lesa. Někdo se bál, tak raději zůstal v pozadí, ale našlo se pár odvážných jako třeba Matýsek Jelínek, Michalka Borýsková, Eliška Rybnikářová, Davča Dvořáček, Tobísek Kadlček, kteří se nebáli jít odzbrojit pytláka. Podařilo se a vyhnali jsme ho. Pak malý zachránci našli všechna zvířátka, kterým pytlák ublížil a oni jim museli pomoct např. najít hojivou bylinu nebo odstranit oka z lesa nebo přinést na uzdravení zdravou vodu ze studánky. Naše děti byly statečné a odvážné a všechno daly do pořádku, Myslivec jim byl velmi vděčný a odměnil je sladkou odměnou.

 

PIRÁTI A NÁMOŘNÍCI

Jako každý rok, tak i letos na závěr roku nás čekala hra pro rodiče a děti. Tento rok jsme zakončili ve stylu námořníků a pirátů na jedné lodi.

21. 6. 2017 si nás na svou loď zavolal kapitán, který se vracel z daleké zaoceánské cesty, ze které vezl hodně objevů, a taky klíč od pokladu. Ale co se mu nestalo jeho posádku přepadli piráti a všechno mu sebrali. Proto nás zavolal a požádal nás o pomoc. Nebyly to lehké úkoly - nakreslit vlajku, vylovit klíč, zachránit velrybu, oživit rybu, najít dary moře a taky si vzít od spících pirátů své námořnické triko, Ale opět naši malí šikulové vše zvládly a dokonce i kousek z pokladu si odnesli. Kapitán je za jejich pomoc pasoval na námořníky a pozval je na námořnickou hostinu. Po hostině odvážné námořníky čekala noc v MŠ.

 

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

28. 6. 2017 jsme se rozloučili s

                                                  MATYÁŠEM JELÍNKEM

                                                  ANNOU TUŘEČKOVOU

                                                  TOBIASEM DANIELEM KADLČKEM

                                                  ELIŠKOU RYBNIKÁŘOVOU

                                                  DAVIDEM DVOŘÁČKEM

 rozloučení se konalo ve školce, kdy za přítomnosti rodičů byli malí předškoláčci pasovaní na školáky. Rozloučení jsme zakončili sladkou tečkou - dortem a přípitkem.

Budoucím školáčkům přejeme hodně úspěchů ve škole.

 

 

 CO SE ZMĚNILO PŘES PRÁZDNINY

Naše školka prošla přes prázdniny změnami, a to k lepšímu.

V červencise ve školce malovala horní třída. Další změny proběhly na zahradě. Nejprve se dokončily chodníčky, pak p. Borýsková vykácela stromy kolem plotu, které ohrožovaly děti a následně byl vybudován nový plot.

Taky bylo potřeba navozit hlínu k chodníkům. Za to bychom chtěli poděkovat všem rodičům, kteří se zůčastnili letní brigády a pomohli s úpravami.